#आलायं कोरोना,  कोरोना कोरोना नको जवळ आता अशी तु येऊना #

आलायं कोरोना,  कोरोना कोरोना

नको जवळ आता अशी तु येऊना

नको हात तु लावूना

नको स्पर्श करूना

नको आलिंगन देऊना

आलायं कोरोना, कोरोना

नको जवळ तु येऊना,  नको येऊना

नाही सिनेमा पाहु ना

नाही मार्केट जाऊना

नाही शाँपिंग आता करूना

आलायं कोरोना ,कोरोना

नको जवळ तु येऊना, नको येऊना

हात लावू नको नमस्कार तू कर ना

ओठांचे काम नाही आता चांगले लाँक कर ना

मजबूरी आहे माझी नको रागाने तू पाहू ना

आलायं कोरोना ,कोरोना

नको जवळ तु येऊना,  नको येऊना

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: