#तु सोबत असताना

तुझ्या सोबत असताना कसा वेळ जातो कळतचं नाही तुझ्या सोबत असताना दिवस छोटा होतो व रात्र मोठी होते तुझ्यासोबत असताना चंद्राला उगवायची खूप घाई असते तु सोबत असताना कदाचित तो ही तुझ्या सौंदर्याचा चाहता असेल विषय छोटा असतो पण गोष्ट मोठी होते तु सोबत असताना जेव्हा तु मला आपल्या बाहुपाशात घेतेस अचानक शरीरात गुदगुल्या करतेस […]

Read More