#कर्जाचा डोंगर

मी एक कर्जात अडकले गेलेला व्यक्ती , काही स्वतःच्या चुकांमुळे तर कधी खांद्यावर आलेल्या जबाबदारीमुळे पण यामध्ये जबाबदारी पेक्षा माझ्याच चुकाचं माझ्या विनाशाला जास्त कारणीभूत ठरल्या पण मी केलेल्या चुका तुमच्या हातून घडू नयेत म्हणून हे पुस्तक लिहीत आहे.  यामध्ये मी माझ्या चुका मी केलेल्या किंवा नकळतपणे माझ्या हातून घडलेल्या तुम्हाला सांगिल यामधून आवश्यक तो […]

Read More