#कोणी मटन देता का मटन ????

कोणी मटन देता का मटन ???? एक परिचयाचा व्यक्ती आहे,  गंगाराम। तो एका आँफिसात शिपाई पदावर कामाला आहे, व आपल्या इमानदारी व कर्तव्यनिष्ठेसाठी तो सर्वांना परिचित आहे। गंगारामची लहानपणापासून एक सवय आहे ती म्हणजे त्याला मटन खाण्याचा लय भारी शौक आहे, त्याला रोज रात्री खायला मटन, चिकन किंवा मच्छी असलं काहीतरी लागतचं , यामुळे तो […]

Read More