#आलायं कोरोना,  कोरोना कोरोना नको जवळ आता अशी तु येऊना #

आलायं कोरोना,  कोरोना कोरोना नको जवळ आता अशी तु येऊना नको हात तु लावूना नको स्पर्श करूना नको आलिंगन देऊना आलायं कोरोना, कोरोना नको जवळ तु येऊना,  नको येऊना नाही सिनेमा पाहु ना नाही मार्केट जाऊना नाही शाँपिंग आता करूना आलायं कोरोना ,कोरोना नको जवळ तु येऊना, नको येऊना हात लावू नको नमस्कार तू कर […]

Read More