जेठालाल गाडी का घेत नाही????

जेठालाल गाडी का घेत नाही???? आज रविवार चा सुट्टी चा दिवस व गल्लीतील आपल्या पोरांच्या खेळता खेळता चर्चा रंगल्या, त्यातही एक महत्त्वाचा गंभीर विषय तो म्हणजे जेठालाल हा गाडी का घेत नाही?  तो एवढा मोठा व्यापारी, व्यवसाय करतो पण साधी गाडी का घेत नाही?  का सारखा रिक्षा नी ये जा करतो?  मग सर्व जण आपल्या […]

Read More