#लग्न एक दृष्टीकोन…!

लग्न एक दृष्टीकोन…!              लग्न हा विषयच तसा खास, कधी गमतीदार, कधी अचानक नकळत काहीतरी सरप्राइजेस घेऊन येणारा ठरतो. लग्नात सहसा हुंडा ही पद्धत चुकीची असते, हे आपण जाणतो. हल्ली आपल्याला भरपूर नव्या व इतर काही लग्नपद्धती माहित झाल्या, ज्यांप्रमाणे आपण लग्न ही जीवनातील एक महत्वाची गोष्ट पार पाडतो. मुळात लग्नासाठी दोन मन जुळणं महत्वाचं असलं […]

Read More