सांगा व्यवस्थेवाल्यायनं त्यायले फाशी द्यान कवां ????

जेव्हा एखाद्या राज्यात सरकार अल्पमतात येते तवा कसं कोर्ट वाले गपकन निर्णय देते आणं निर्भयाला देवाघरी जाऊन एवढे वर्षे गेले तरी तिचे गुन्हेगार फाशी टाळून गेले नेहमीच महिला सक्षमीकरणाचा तुमचा फोल ठरतो दावा तरी तुम्ही म्हणता कि व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा।। गुन्हा करणारे करून क्षणांत मोकळे होते आणि न्याय मागणारे वर्षोवर्षे अश्रू गाळतं रायते यायच्या केसा […]

Read More